Hakkımızda

Anasayfa Hakkımızda

Hakkımızda

İstanbul Kalkınma Ajansı ( İSTKA ) 2018 Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün sunmuş olduğu İleri Teknoloji Eğitim, Prototip Oluşturma, Araştırma ve Geliştirme Merkezi ( Vatan Arge ve İnovasyon Merkezi ) projesi İSTKA tarafından desteklenmeye uygun bulunarak Kasım 2018 tarihi itibari ile yürütülmeye başlanmıştır.

 

Kadir Has Üniversitesi ortaklığı, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Üniversitesi Teknokent iştirakçiliği ile hayata geçirilen Vatan Arge ve İnovasyon Merkezi projesi ile :

 

Bölgede yaratıcılık ve yeniliği geliştirmek üzere katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek ArGe projeleri olan teknoloji firmalarının ülke ekonomisine ve ihracatına katkı vermesi, küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi ve kamu güvenlik ihtiyaçlarının eğitim, simülasyon, laboratuvar,ithal-ikame ürünler, bilişim vb. kamu-sanayi-üniversite kümelenmeleri ile yerel altyapılar millileştirilmesi ile akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma ekosistemine destek verebilmesi amacı hedeflenmektedir.

 

Özel Hedef:

1- İstanbul Bölgesinde faaliyet gösteren teknoloji geliştirme bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri gibi üretimin ve teknolojinin geliştirildiği noktalarda Kamunun mevcut problemleri, ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri, eğitim ve know-how ihtiyaçlarını kamu-sanayi-üniversite işbirliği kapsamında oluşturulması planlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İleri Teknoloji Eğitim ,Prototip Oluşturma Araştırma ve Geliştirme Merkezinde kalıcı, verimli , ticarileşebilen, sonuç odaklı ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedeflenmiştir.

 

2- Merkezde oluşturulacak eğitim simülasyon merkezinde oluşturulacak Sanal Gerçeklik Simülasyon platformları ile ; Opsiyonel geliştirilecek saha operasyonları senaryolar , fiziksel ve duyusal tepkimeler bomba, koku,atış tepkimeleri,sıcaklık,rüzgar vb. , kritik görevlerde çalışacak olan personel seçiminde beyin infrared spektroskopi ile mao alt tipleri ile entegre çalışabilecek yapay zeka desteği altyapısı gibi multifonksiyonel bileşenler ile kolluk kuvvetlerimizin mevcut harcama maliyetlerini minimize ederek operasyonel becerilerini yükseltme hedeflenmiştir.